Van den Berk Rhododendron GmbH
choose your language:
 
24-03-2017ISO 14001 gecertificeerd voor Milieu

Standaard voor milieu en duurzaamheid
Van den Berk Boomkwekerijen heeft het ISO 14001:2015 certificaat behaald, de internationale standaard met eisen voor milieu en duurzaamheid. Bureau Veritas oordeelde dat de milieumaatregelen die Van den Berk al jaren neemt voor een duurzame, milieubewuste productie van bomen voldoen aan de normen en goed zijn verankerd binnen de organisatie. Dat kwam niet onverwacht want het bedrijf is ook al een aantal jaren Groenkeur gecertificeerd en maakt al heel lang werk van duurzame productie.

Gewasbescherming
Zo is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare naar een minimum teruggebracht en heeft Van den Berk heeft inmiddels één van de laagste verbruiken per hectare. Het is nog slechts een derde van de  al lage Groenkeur norm en flora en fauna krijgen daardoor volop ruimte. De percelen kennen een rijk insectenleven en bieden nestel- en foerageerplaatsen voor veel soorten vogels en andere dieren. Dat is vooral te danken aan het inzaaien van gras tussen de rijen, waarmee van den Berk de eerste was. Het gras zorgt voor een goed leefmilieu en maakt spuiten tegen onkruid grotendeels overbodig. Op de kwekerij zijn ook houtsingels, paddenpoelen, vogelnestkasten en wildbloemen mengsels te vinden. Het biologische evenwicht wat hier in de loop der tijd door is ontstaan maakt spuiten tegen ongedierte bijna geheel overbodig.

Bodemverbetering
Ook de bodemverbetering gebeurt op milieuvriendelijke wijze. Tussen alle teelten wordt gedurende één groeiseizoen een structuurverbeterende groenbemester zoals Japanse haver gezaaid. Voor het bemesten van de percelen wordt bijna uitsluitend met organische potstalmest van koeien en geiten of compost gebruikt. Het snoeihout wordt versnipperd en een deel hiervan wordt rechtstreeks in de grond verwerkt waardoor een goed organisch stof gehalte ontstaat. Door het verteren van deze houtresten wordt de stikstof die in de bodem zit gebonden en spoelt niet uit. De stikstof komt later en langzamer vrij en wordt geleidelijk opgenomen door de bomen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is daarnaast  een heel belangrijk pluspunt van Van den Berk Boomkwekerijen. Door de jaren heen hebben drie generaties één van de grootste assortimenten in Europa opgebouwd. Met 1750 soorten en cultivars is een enorme kennis over bomen opgebouwd. Deze wordt ingezet om inrichters van de openbare ruimte te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. De 500 hectare aan percelen leveren alle mogelijkheden om te komen tot gevarieerde, milieuvriendelijke groenprojecten.

31-10-2016Van den Berk start Bomenvlog

Over bomen valt enorm veel te vertellen, maar het is het mooist als je het ook nog kunt laten zien. Reden voor Johan van den Berk, een van de mede-eigenaren van Van den Berk Boomkwekerijen om een Bomenvlog te starten. Johan neemt ons voortaan een paar keer per maand mee de kwekerij in, om interessante en minder bekende soorten te laten zien. Hij zal tijdens het vloggen de seizoenen volgen en inzoomen op details en specifieke eigenschappen van de bomen. Daarbij komen bomen, en ook struiken, voor allerlei verschillende toepassingen aan bod. Met het starten van deze vlog wil Van den Berk groenprofessionals inspireren en uitnodigen om ook eens een andere soort te gebruiken. Biodiversiteit wordt met het oog op klimaatverandering steeds belangrijker en iedereen die met groen bezig is kan daar een bijdrage aan leveren. Los daarvan is er zoveel moois waar niet altijd aan wordt gedacht en wat we tijdens een bezoek niet altijd kunnen laten zien omdat de kwekerij zo omvangrijk is. Om de bomenvlog van Johan te volgen ga je naar het youtube kanaal van Van den Berk Boomkwekerijen of klik hier om de eerste bomenvlog te bekijken.


24-10-2016Hans van Rijsewijk wordt commercieel directeur

De directie van Van den Berk Boomkwekerijen is met ingang van deze maand uitgebreid. Met algemeen directeur Pieter van den Berk maakt Hans van Rijsewijk als commercieel directeur nu ook onderdeel uit van de directie. Van Rijsewijk was vorige maand toevalligerwijs ook 25 jaar in dienst bij Van den Berk. Hij heeft in die jaren verschillende functies bekleed en veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Van den Berk. Hij kent alle aspecten van het bedrijf en heeft kennis van de Europese markten. De toetreding van Van Rijsewijk tot de directie komt op een moment dat de markt weer in beweging komt, maar tegelijkertijd grillig en onvoorspelbaar is. Dat vraagt om een duidelijke strategie en het maken van de juiste afwegingen. Van Rijsewijk zal de koers van Van den Berk in de komende jaren mede gaan bepalen. Brenda Swinkels is sinds mei van dit jaar hoofd van de verkoopafdeling.

05-09-2016School tussen de bomen

1 september is Helicon Geldermalsen gestart met een BBL opleiding boomteelt op locatie. Op donderdag zullen de lessen afwisselend plaats vinden bij Boomkwekerij Joost Sterke in Haaren en op onze kwekerij in Sint-Oedenrode. Het aantal leerlingen is ons nog niet exact bekend. Onze collega Bryan Smits gaat in iedere geval de opleiding volgen. Wij hopen hiermee bij te dragen aan een nieuwe generatie jonge enthousiaste boomkwekers en wensen ze veel leerplezier.

05-08-2016Atleten dorp: zo kan het ook!

Bomen atleten dorp nu groene longen van East Village Londen

Vier jaar geleden, in 2012, vonden de Olympische spelen in Londen plaats en moesten er 17.000 atleten aan de oostkant van Londen worden gehuisvest. Direct naast het Queen Elizabeth Olympic Park werd een compleet dorp opgetrokken om de atleten onder te brengen, waarbij tegelijkertijd een uitgekiende stadsontwikkeling in gang werd gezet. Na afloop van de olympische spelen kreeg het atletendorp de functie van woonwijk om in de grote woningbehoefte te voorzien. De masterplannen voor het dorp voorzagen in gevarieerde bouw en een duurzame infrastructuur. Ook werd er veel geïnvesteerd in een groene inrichting van de buitenruimte. Vogt landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het plan waarin 45 verschillende soorten bomen, van hoogstam tot meerstammig, in medium tot zeer grote maten waren opgenomen. In 2010 werden, na een Europese aanbesteding, 2400 bomen gereserveerd bij een Nederlandse kweker: Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Nadat iedere boom door medewerkers van het architectenbureau en opdrachtgever Lendlease persoonlijk is uitgemerkt, zijn ze in het voorjaar van 2010 allemaal gerooid en in airpotcontainers op een speciaal ingericht veld weggezet. De bomen werden in de loop van 2011 en het begin van 2012 afgeroepen en onder toezicht van de opdrachtgever en Van den Berk geplant. In de afgelopen 4 jaar hebben ze een fantastische groei doorgemaakt en dat is vooral te danken aan de maatregelen die zijn genomen in de voorbereidende fase. Een goed plan en het juiste grondwerk verhogen de groeikansen van bomen enorm. Ook het plantwerk en de nazorg zijn van belang, maar in dit geval was de airpot ook heel bepalend voor het eindresultaat. De opdrachtgever verlangde dat de bomen direct na aanplant, tijdens de spelen in de zomer van 2012, een fraai beeld zouden laten zien. Ook wilde de opdrachtgever het hele jaar, dus ook in de zomermaanden van 2011, door kunnen gaan met planten. Doordat de bomen eerst in airpot hadden gestaan hadden, lukte dat heel goed. De verplantingsstress hadden ze al op de kwekerij, waar ze aan de druppelleiding stonden en goed werden gemonitord, doorstaan. Eenmaal geplant in Londen konden ze dankzij de sterk ontwikkelde airpotkluiten direct goed aangroeien. Nu, na vier jaar, is East Village een gewilde, hippe, groene wijk met 2800 woningen, 23 winkels en bars, drie kinderspeelplaatsen en een Wetland Park.
Voor meer informatie kijk op:  www.eastvillagelondon.co.uk
                                                           

« img: vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 12 img: volgende »